curso de power point nivel medio online

Curso gratis de power point nivel medio con una duración aproximada de 40 horas en formato a distancia, si estás interesado en saber sobre informática este curso de ofimática te va a ser útil. Este curso de power point nivel medio online es ofertado por la formadora cisa formacion sl.